دیدار هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران با دکتر جلالی

اوگوچی دنیلز هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران با کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس دیدار و گفتگو کرد.


برچسب ها

گزارش تصویری