# عنوان تاریخ تصویب
944588 رأی شماره های ۹۲۳ الی ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب٬ ارومیه٬ گرگان و... خلاف قانون است و ابطال میشود 1394/07/28
944060 رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (۵) مصوبه شورای فنی استان قزوین مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ 1394/07/28
914887 اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1393/07/28
914512 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران 1393/07/28
867208 تنفیذ و اجرای تصویب نامه های شماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ و شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 1392/07/28
866832 تصویب نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی 1392/07/28
791583 اصلاح تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای خومه زار از توابع دهستان آبکش یک بخش مرکزی شهرستان ممسنی در استان فارس به شهر 1389/07/28
782449 آیین نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی 1388/07/28
135509 تصویب نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان 1387/07/28
135507 تصویب نامه درخصوص پرداخت یارانه برای خرید سیب زمینی از سیب زمینی کاران 1387/07/28